Opis produktu


INDX Nazwa polska Nazwa łacińska Pojemnik Wysokość Uwagi
308 Surmia Catalpa bignonioides Nana PA 180-200 szczepione
310 Wiąz Ulmus Camperdowni PA 200 szczepione
311 Brzoza Betula pendula Youngii C 5 PA 150-170 szczepione
312 Buk Fagus sylvatica Purpurea Pendula C 5 PA 100-150 szczepione
302 Klon jesionolistny żół. Acer negundo Kellys PA 120 szczepione
303 Klon palmowy Acer palmatum Asahi Zuru 40-60 szczepione
304 Klon palmowy Acer palmatum Atropurpureum 40-60 szczepione
305 Klon Acer platanoides Crimson Sentry PA 100 szczepione
306 Klon purpur. Acer platanoides Fasen-Black PA 120-160 szczepione
307 Klon jawor Acer pseudoplatanus Brillantissimum PA 150 szczepione
301 Klon ziel.-biał. Acer negundo Flamingo PA 160 szczepione